من حداقل 15 حقیقت رو راجع به شما میدونم:

.

.

.

*بقیه درادامه ی مطلب*